EMAIL SERVER RIÊNG

Email server riêng là giải pháp dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu gửi nhận email với số lượng lớn. Chúng tôi cấp cho doanh nghiệp một máy chủ riêng đảm nhận việc gửi nhận email cho doanh nghiệp một cách nhanh chóng và an toàn với chi phí hợp lý . Khi triển khai giải pháp Email server riêng doanh nghiệp sẽ được gì ?
+ Tải văn bản giới thiệu dịch vụ Email server riêng

Khả năng xử lý với email số lượng lớn hàng ngày không giới hạn
Số hộp Email không giới hạn
Control Panel quản lý và tạo Email
Control Panel cho phép thiết lập dung lượng chi tiết cho từng hộp email
Nhân viên có thể tự thay đổi password riêng
Check POP3 outlook và Webmail
 
E-mail tự động hồi âm
Tạo nhóm để gửi E-mail
Webmail để check E-mail
Catch All" Email"
Quản lý Email gửi đến và gửi đi
Anti Spam, Anti Bomb

 

Lưu lượng không giới hạn
Giá: chỉ có 999.000 VND/tháng
Chi phí setup: 300.000 VND

05 Add-On Domain, cho phép tạo user riêng cho từng Domain.
Dịch vụ phụ trội:
- Thêm 5 GB lưu trữ: 200.000 VNĐ/Tháng
Hỗ trợ trực tuyến
Fanpage Việt Song Phát