THUÊ CHỔ ĐẶT MÁY CHỦ
Dịch vụ dành cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã có hoặc có khả năng trang bị máy chủ.

  - Máy chủ được đặt trong những datacenter riêng của Mắt Bão tại địa chỉ EE12 - EE12B Bạch Mã - Phường 15 - Quận 10 - TP.HCM - Việt Nam.

  - Được phép cài đặt thêm các ứng dụng, tiện ích phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

  - Toàn quyền quyết định cấu hình, nâng cấp máy chủ.

  - Toàn quyền sử dụng và quản lý Server.

  - 99.9% SLA Guarantee
Colocation VN
Cổng Trong nước
Cổng Quốc tế
Địa chỉ IP
Bandwidth
Nguồn điện
Công cụ theo dõi traffic
Cảnh báo lỗi server
Ra vào DataCenter
:  Full Speed
:  Shared 02 Mbps
:  01 IP
:  Lưu lượng: 1.200 GB / Tháng
:  400 W
:  Theo dõi Traffic: Có
:  Cảnh báo Ping Server: Có
:  24/24

 
Thanh toán 06 tháng
Thanh toán 03 tháng
Thanh toán 01 tháng
 
Thêm không gian
Thêm 100W điện
Thêm 01 ổ cắm 400W
Lưu lượng


 
Cổng mạng
 
:  1.300.000 / tháng, Free Setup
:  1.400.000 / tháng, Free Setup
:  1.600.000 / tháng, Setup: 500.000 / tháng
:  Thêm 1U : 200.000
:  100.000
:  400.000
 
o Bổ sung 200 GB lưu lượng: 200.000
o Nâng cấp lên 2000 GB / Tháng: 500.000
o Nâng cấp lên 3000 GB / Tháng: 1.000.000
o Không giới hạn lưu lượng: 2.000.000
o Thêm 01 cổng mạng 100 Mbps: 700.000
o Đổi cổng mạng 1000 Mbps (Unlimited): 8.000.000
o Thêm 01 cổng mạng 1000 Mbps (Unlimited): 6.000.000
Hỗ trợ trực tuyến
Fanpage Việt Song Phát